Kokořín

Hlavní menu

Kokořín

Turistické informace

Tipy na výlety do okolí

Aktivní dovolená

Penzion U Přemysla
Cena od: 425 Kč os./noc
Hotel Rezidence Liběchov
Cena od: 1300 Kč os./noc
Hotel Alabama
Cena od: 620 Kč os./noc
Apartmá Pštrosí farma Zbyny
Cena od: 300 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že unikátní skalní útvar Pravčická brána zdobí „Sokolí hnízdo“? Tento výletní zámeček je dnes jednou z mnoha restaurací, v nichž se můžete občerstvit na cestě Českým Švýcarskem.
CHKO Kokořínsko

Čas od času se společenstva kapradin a polštáře mechorostů uvolní a sjedou po skále až na dno rokle. Mezitím pod suchými skalními převisy roste podivuhodná polopuštní houba battarrovka Stevenova ze skupiny břichatkovitých. Její třiceticentimetrové plodnice rychle vysychají. To ale vůbec nevadí měkkýši vrkoči bažinnému v tom, aby si v celých Čechách vybral právě toto místo jako svůj jedinný domov. Není divu. Společnost, kterou mu v místních mokřadách dělají plž vrkoč útlý a mlž hrachovka říční, by totiž jinde těžko hledal. Není nad to mít dobré sousedy.

Ptáte se, o čem to mluvím? Nelekejte se, ještě stále jsme na Kokoříně. Podíváte-li se ale na Kokořínský důl očima přírodovědce, dost možná, že návštěvu hradu na nějaký čas odložíte.

Nádherná kokořínská příroda

V mokřadách kolem potoka Pšovky žije unikátní fauna bezobratlých živočichů. Přímo v potoce vás ještě před deseti lety mohl klepítky cvaknout jeden ze tří druhů raků. Bohužel, kvůli epidemii račího moru, která do údolí vtrhla roku 1998, vyhynul jak rak říční, tak rak bahenní. Pouze ze severní Ameriky dovezený rak pruhovaný si dál bezstarostně chodí pozpátku po dně potoka.

Hemží se to tu ojedinělými exempláři pavoukovců (např. nález drobného pavouka Mysmenella jobi je od roku 1973 teprve druhý) i zástupci poměrně silné populace ploštěnky Crenobia alpina. Proto, že si tuto lokalitu vybrala jako své jediné útočiště i řada dalších vzácných živočichů, byly roku 1997 mokřady v údolí Liběchovky a Pšovky zapsány na seznam mezinárodně významných mokřadů chráněných tzv. Ramsarskou úmluvou.

Zajímavé skalní útvary

„Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.“ Ne, nepletu si přírodovědu s poezií. Přestože v Kokořínském dole byste našli více než 700 druhů vyšších rostlin, jsou právě borové doubravy nejčastějšími z nich. Některé z nich mají dokonce charakter reliktních borů, ale těžko byste je již dnes odlišili od těch kulturních. Koho ale tolik neuchvacují borové lesy, může se pokochat třeba orchidejemi. Když bude mít štěstí, nalezne vzácný kruštík bahenní či prstnatec májový. Ani ornitologové nepříjdou zkrátka. Na území CHKO Kokořínsko bylo v současnosti zaznamenáno 63 ptačích druhů. Mezi nimi čáp černý, sokol stěhovavý, dudek chocholatý a pět druhů netopýrů.

Rozlohou 272 km2 patří CHKO Kokořínsko mezi středně velké chráněnné krajinné oblasti. Byla vyhlášena 19. března 1976 spolu s CHKO České středohoří, Lužické hory a Pálava a rozkládá se na území České křídové pánve, mezi Mělníkem a Českou Lípou. Jinde v celé České republice byste těžko hledali tak harmonické propojení architektury s krajinou. Rozmanité útvary pískovcových skal, které se vytvářely na úbočí dolů, jsou nejlépe vyvinuty právě v okolí hradu Kokořín. Patří mezi ně přírodní útvary – např. selektivním zvětráváním vzniklé Pokličky, uměle dotvořená skalní obydlí Nedamy a Staráky, nebo sochařsky zpracované Čertovy hlavy a jeskyně v okolí vesnice Želízy. A samozřejmě hrad Kokořín. Ten  se sice nedá přímo počítat mezi skalní útvary, ale jako kamenný strážce vyrůstající z pískovcové skály je nejlákavějším cílem k výletům při jižní hranici chráněnné oblasti.